Породици Николић из Ропотова донирали смо две козе

ДОНИРАЈ