Хуманитарна организација Српска солидарност храном је добровољна, невладина непрофитна организација, основана на неодрђено време ради остваривања циљева у области хуманитарног рада и помоћи социјaлно угроженом становништву (појединцима, удружењима, социјалним установама и осталим социјално угроженим категоријама) као и унапређења тог заједничког циља и интереса чланова. Хуманитарна организација се превасходно оснива ради остварења организованијег и успешнијег рада чланова огранизације приликом педузимња активности у области хуманитарног рада и пружања помоћи социјално најугроженијим категоријама становништва Републике Србије, Репубике Српске и Црне Горе.

Циљеви и задаци:

• Смањење сиромаштва
• Подизање свести код грађана и друштвено одговорних компанија како би се удружили у борби против глади и сиромаштва.

Ради остваривања својих циљева и задатака хуманитарна организација споводи :

  • прикупља агро-индустријске, прехрамбене и трговинске производе од донатора
  • складишти и дистрибуира прикупљене производе најугроженијим категоријама становништва
  • организује хуманитарне акције у циљу прикупљања хране, средстава за личну хигијену, одеће, лекова-медицинских препарата,школског прибора, компјутерске опреме итд..
  • прикупља новчане донације ради спровођења хуманитарних, социјалних програма и помоћи најугроженијим категоријама становништва
  • сарађује са другим хуманитарним организацијама, невладиним сектором, приватним и јавним фондацијама
  • сарађује са државним и приватним фирмама и компанијама
  • организује волонтерски рад

Ради остварења својих циљева и задатака хуманитарна огранизација успостаавља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.
Хуманитарна огранизација Српска солидарност храном може приступити међународним удружењима.