Хуманитарна организација


Српска солидарност храном је добровољна, невладина непрофитна организација, основана на неодређено време ради остваривања циљева у области хуманитарног рада и помоћи социјaлно угроженом становништву (појединцима, удружењима, социјалним установама и осталим социјално угроженим категоријама) као и унапређења тог заједничког циља и интереса чланова.


 
Хуманитарна организација се превасходно оснива ради остварења организованијег и успешнијег рада чланова огранизације приликом педузимња активности у области хуманитарног рада и пружања помоћи социјално најугроженијим категоријама становништва Републике Србије, Репубике Српске и Црне Горе.

Циљеви и задаци:


• Смањење сиромаштва
• Подизање свести код грађана и друштвено одговорних компанија како би се удружили у борби против глади и сиромаштва.

Ради остваривања својих циљева и задатака хуманитарна организација споводи :
•прикупља агро-индустријске, прехрамбене и трговинске производе од донатора
•складишти и дистрибуира прикупљене производе најугроженијим категоријама становништва
•организује хуманитарне акције у циљу прикупљања хране, средстава за личну хигијену, одеће, лекова-медицинских препарата,школског прибора, компјутерске опреме итд..
•прикупља новчане донације ради спровођења хуманитарних, социјалних програма и помоћи најугроженијим категоријама становништва
•сарађује са другим хуманитарним организацијама, невладиним сектором, приватним и јавним фондацијама
•сарађује са државним и приватним фирмама и компанијама
•организује волонтерски рад
Ради остварења својих циљева и задатака хуманитарна огранизација успостаавља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству. Хуманитарна огранизација Српска солидарност храном може приступити међународним удружењима.