Помоћ за школски центар, са домом ученика, „Доситеј Обрадовић” из Суботице.

ДОНИРАЈ