Обезбедили смо комплете свезака за свих 300 основаца општине Трговиште.

ДОНИРАЈ