„Најслађи караван” обишао је и децу која похађају наставу по наставном плану и програму Републике Србије у Гори. 

ДОНИРАЈ